TROIKA dba o jakość, bezpieczeństwo i środowisko.

Opracowujemy i rozpowszechniamy na całym świecie wysokiej jakości prezenty. To pociąga za sobą odpowiedzialność za jakość, bezpieczeństwo i środowisko, o które wciąż pytamy samych siebie.

Przestrzegamy następujących zasad:

Nasze produkty powinny spełniać nasze wysokie standardy jakości, dawać użytkownikowi długotrwałą przyjemność i być dla niego całkowicie bezpieczne. Produkty TROIKI nie powinny niepotrzebnie obciążać środowiska, ani w trakcie ich cyklu życia, ani podczas ich degradacji. W produkcji naszych produktów, dbamy o ochronę środowiska, a także o to, by pracownicy zaangażowani w produkcję i dystrybucję nie byli narażeni na żadne ryzyko. Dzieci poniżej 15 roku życia nie mogą uczestniczyć w produkcji naszych produktów. Działamy uczciwie, bierzemy pod uwagę interesy naszych pracowników, klientów i dostawców.

Aby wprowadzić te zasady w życie, postępujemy w następujący sposób:

Od samego początku opracowujemy wszystkie wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa naszych produktów. Do naszych produktów wybieramy tylko nieszkodliwe materiały. Już na tym etapie określamy cechy produktu, które następnie analizujemy. Nasi dostawcy są zobowiązani do przestrzegania tych wymogów. Wspólnie wyznaczamy cele, w jaki sposób nasi dostawcy mogą ewoluować w kwestii jakości, bezpieczeństwa i środowiska. Sprawdzamy na miejscu, czy dzieci pracują dla naszych dostawców. Próbki naszych produktów testowane są w Niemczech i dopiero po zdaniu testu, wydawana jest zgoda na wprowadzenie produktu na rynek. Jeśli produkt zaklasyfikowany jest jako „niebiezpieczny”, to losowe próbki danego produktu są regularnie badane w niemieckim laboratorium. Zobowiązujemy naszych dostawców do przeprowadzania ciągłych kontroli produkcji i tzw. kontroli na żądanie. Stale optymalizujemy wszystkie nasze procesy przetwarzania zamówień. W ten sposób chcemy uniknąć błędów, zminimalizować ryzyko i zaspokoić potrzeby naszych klientów. Regularnie weryfikujemy politykę firmy i zasady opisane w niniejszym dokumencie i dostosowujemy je do zmieniających się warunków lub zmieniających się potrzeb.

Teile diese Seite